IMG_20180120_132731

Lær din angst at kende……Den kan også være din ven og hjælper

Kære alle mine læsere, modne kvinder og mænd, unge og gamle og alle andre interesserede.

Allerførst tak for de mange positive kommentarer, som jeg har modtaget for mit indlæg om: kunsten at tilgive. Det glæder mig meget at høre, at mange oplever, mine indlæg på bloggen giver dem noget at reflektere over. Jeg kan desværre ikke åbne op for et egentligt debat forum, da det kræver mere tid, end jeg har til rådighed lige nu. Men en kommentar gennem mail, tlf. eller personligt er altid velkommen. Samtidig vil jeg takke for de forslag til emner jeg har modtaget. Flere har givet udtryk for at de gerne vil høre mine refleksioner over emnet angst.

Dette at vi som mennesker har overlevet indtil nu, er begrundet i, at vi alle er udstyret med evnen til at føle angst. Det har fra menneskehedens oprindelse været vores mulighed for at overleve som art, at vi er istand til at mærke når vi er i fare, så vi enten kan flygte eller kæmpe når der opstår en farlig situation. Så angst kan være en positiv følgesvend, som det gælder om at blive ven med. Da angsten kan fortælle os, at der er noget vi skal gøre for at komme ud af en ubehagelig situation, eller at vi af og til skal træffe nogle vanskelige valg for at udvikle os. Og derved blive den øjeblikkelige angst kvit.  Jeg vil senere i dette indlæg komme ind på den eksistentielle angst, som er et grundvilkår, der følger os hele livet, Et grundvilkår som mange mennesker i vores tid, er stærkt udfordret med.

Hvordan kan vi egentlig vide om det er angst, der er årsagen til når vi føler, at vi har det dårligt? Angst er en ubehagelig følelse af, at der er fare på færde, uden at der behøver at være det, og ofte uden man ved, hvorfor man er angst.  Frygt er derimod en følelse, man får, når man kender grunden til den og vurderer, at der reelt kan ske noget farligt. Nervøsitet er en følelse af usikkerhed, mindreværd og angst og frygt for at man ikke kan leve op til egne eller andres forventninger. Udtalt angst eller nervøsitet er sygdomme, mens frygt er en hensigtsmæssig reaktion, som skal forhindre at man kommer til skade.

Angst kan være en del af psykiske sygdomme bl.a depression. Tidligere kaldte man angstsygdomme for neuroser, men neuroser er ikke mere en del af diagnosesystemet, nu skelner man i stedet mellem forskellige former for angst.   De mest kendte former for angst er : agorafobi,( angst for at være steder med mange mennesker, tog, bus, eller kø i supermarkedet. socialfobi, (angst for at føle sig observeret eller kritiseret, f.eks. når man spiser sammen med andre.) enkelfobi, angst i f.eks mørke, tordenvejr, lukkede rum, synet af blod eller slanger. panikangst, (anfald som er så uudholdelige, at man søger at undgå situationer, hvor man tidligere har haft et panikanfald.) Generaliseret angst, (konstant angst hvor man er nervøs, får hjertebanken, bliver svimmel, sveder, og spænder i musklerne.)

Årsager til angst.

Alle mennesker har et større eller mindre angstberedskab, fordi det er nødvendigt i de farlige situationer, vi kan komme ud for. Sårbarheden over for at blive angst er tildels medfødt. Men det har naturligvis også betydning om man er vokset op i rammer, hvor der har været grund til at føle sig utryg.

Vi er alle især i vores tid udsat for forskellige former for stress. Det kan være daglige nederlag, eller større psykiske knæk. Hvis man har et højt angstberedskab er der risiko for, at få en eller flere angstsygdomme i forbindelse med det stress man udsættes for gennem livet.

Ovennævnte oplysninger om angst er hentet på: Netpsykiater.Angst 

Jeg har så kort som muligt forsøgt, at give et overblik over de forskellige angst former. Vi oplever vel alle i mildere grad, nogle af de nævnte angst former. Måske har en del af os også i perioder oplevet, at være angst i en grad så den har virket hæmmende for vores livsudfoldelse.

Hvis vi over en længere periode lever med en voldsom angst, der er så belastende, at det forhindrer os i at leve et normalt liv med arbejde, familie og venner, er det vigtigt at søge hjælp til at håndtere sin angst. Ved simpelthen at lære at blive venner med angsten og udfordre den lidt af gangen, og så begynde at gøre noget af det, vi er bange for.

Jeg vil nævnte et eksempel, som vedrører især mange børn og unge i dag. Eksamensangst er noget rigtig mange lider af, hvilket kan have meget alvorlige følger for deres fremtid, fordi de måske slet ikke kan vise hvad de kan, eller måske helt udebliver fra eksamen. Jeg har haft både, børn, unge og ældre til samtaler, som har haft panikangst for at fejle, når de skal præstere. Jeg har forsøgt at gøre den enkelte klar over, at her er noget de skal overkomme, for at komme videre. Simpelthen ved at finde de øvelser og den mentale forberedelse, der er nødvendigt for at begynde at turde præstere. Og øve sig i inden eksamen, at gøre det man er bange for.

Vejrtrækningsøvelser og at fokusere på et objekt for at forvirre hjernen,  er noget jeg med held har forsøgt med mine klienter for, at få ro på angsten. På det sidste har jeg også brugt hypnose, som kan være en af vejene til at opleve mindre angst. Det gælder således ikke om, at undgå det man er angst for, men at finde ind til angsten og så udfordre den, gerne med hjælp fra andre.

Ovennævnte gælder selvfølgelig kun de lettere angst tilfælde.  Når der er tale om en alvorlig angstsygdom, hvor personen slet ikke kan fungere i sin hverdag, er det meget vigtigt at gennemgå behandling gennem terapi, måske suppleret med medicin.

Hvis du selv eller nogen af dine nærmeste lider af angst, uden at den kan betragtes som sygelig, og dermed behandlingskrævende, er der en del råd du måske kan bruge, for at tilstræbe en så normal dagligdag som muligt.:  Når du mærker et angstanfald er på vej. Kan det hjælpe dig, at rette din opmærksomhed på vejrtrækningen, som er en vigtig del i behandling af angst. Hvis du er helt fokuseret på din vejrtrækning, bliver du rolig og har skiftet fokus og derved har du forhåbentligt kommet angstanfaldet i forkøbet.

Det er meget vigtigt, at du tager en bevidst beslutning om, at angsten ikke skal styre dit liv. Men at du skal leve dit liv på trods af angsten, så den ikke bliver en undskyldning for ikke at foretage dig noget af det, som er dine pligter.

Angst skal ikke fortrænges, det er vigtigt at du ofte fortæller dig selv, hvad du er angst for. Efterhånden som du tager små skridt i retning af det, du er angst  for, vil du finde ud af, at det slet ikke er så farligt, som du troede. Og du kan  efterhånden slippe helt fri af angsten f.eks for at køre i bus, tog eller gå ind i en elevator.

Som nævnt under eksamensangst, er det meget vigtigt at udfordre din angst, ved inden eksamen at tvinge dig selv til lave en mindre præstation, også selvom du føler nogen angst, vil du styk for styk opdage, at det slet ikke er farligt og du har fået mere mod på at fortsætte. Fælles for disse råd er, at det ikke er angsten der skal styre dig, men at du aktivt tager udfordringen og ansvaret på dig og tager kontrollen over dig selv tilbage.

Eksistentiel angst.

Kirkegaardsforskeren Pia Søltoft skriver i sin nye bog: Kirkegaards Kabinet. “Eksistentiel angst kan hverken helbredes med pulver eller piller.” Det store spørgsmål er så hvordan,  man kan arbejde med sin eksistentielle angst, som Kirkegaard mener er et grundvilkår, som følger os hele livet.

Jeg har i min gennemgang af angstsygdommene nok givet udtryk for at angst primært er af det onde i vores liv, men dog også åbnet døren for, at angst er noget vi kan lære noget af, bl.a. andet gennem det som Kirkegaard udtrykker: Som menneske bør man kende sig selv. Angsten kan være det der tvinger os til at gå dybere ind i os selv. At være kommet væk fra sig selv, udløser angst

I vores del af verden har vi en stor grad af frihed til at vælge hvordan vi vil leve, vores liv. Alligevel er der en temmelig  fast skabelon for hvad det gode liv er.  Er det gode liv så at opnå  “det gode liv” gennem, at få den rigtige partner, børn, karriere, bolig, bil, båd og rejse de rigtige steder hen.? Det lyder umiddelbart forjættende. Men kan samtidig betyde, at der er så meget at miste, så man bliver bange for ikke at slå til og være robust nok eller omstillingsparat nok, som tiden kræver. Så i virkeligheden bliver den frihed og de frie valg vi har opnået,  til et hamster hjul hvor vi må løbe stærkere og stærkere og i angst for at falde af. Det kan ske for os alle ,at vi af forskellige grunde mister det, vi troede var livet. Mister vi fodfæstet, kan det medføre en voldsom angst. En angst som tvinger os til at tænke dybere over livet, bla. om der kunne være andre værdier for “det gode liv”

Jeg har i de seneste år oplevet at mange er omkring mig, det gælder også mig selv er optaget af: hvad er meningen med mit liv?, er alt det jeg har arbejdet for, og alle de goder jeg har opnået, er det virkelig det, jeg troede på ville gøre mig lykkelig.? Jeg tror selvfølgelig, at rigtig mange mennesker oplever, at de er lykkelige og tilfredse, med det, de har opnået.

Men, men hvis angsten og uroen alligevel sniger sig ind, og livet måske ikke er blevet det, man håbede på, har en følelse af tomhed måske overrasket dig, i en stille stund. Det er så her angsten kan komme ind som et uventet gode, en hjælper, der tvinger dig til, at se dybere ind i dig selv, erkende nogle flere sider af dig selv, også de mere mørke sider, for helt at kunne mærke, hvem du er, og hvilke tanker du har om, hvad der nu er vigtigt at bruge dit liv på.

Vi må naturligvis hver især finde vores vej gennem det liv, der er givet os. Med baggrund i de erfaringer vi har opnået om menneskelivet og med os selv. Hvis jeg skulle komme med en refleksion over, hvor jeg selv står nu, er der stadig god grund til at se dybere ned i den jeg er, lære at slippe kontrol, turde at være stærk og sårbar på samme tid, nedtone altid at være den stærke, der aldrig behøver hjælp og så uendelig meget mere.

Det jeg har at tilbyde andre på dette sted i livet er ikke noget bestemt, men jeg stiller mig til rådighed, som den jeg er. Og med en erkendelse af, at hvis jeg står til rådighed, er det ud fra den erkendelse, at det ikke er nok bare at være mig, men en fast “tro”på noget.  Troen på at noget er større end mig selv, vil helt sikkert også medvirke til at reducere min eksistentielle angst.

Jeg vil med disse ord ønske jer alle et dejligt efterår. Nyd alle farverne, som de flammer i træerne lige nu, og mærk den varme og skønhed, som naturen gavmildt omfavner os med i disse dage.

De varmeste tanker

Ingrid