Tilfredshed, som en kærlig og glad livsledsager.

Kære alle dejlige med søstre og alle andre interesserede m/k.

Tak for de gode kommentarer jeg har fået fra både kvinder og fra mænd, der spørger om de også må være med. Selvfølgelig er mænd meget velkommen  til at læse med.

I dette indlæg vil jeg komme ind på betydningen af, at være tilfreds med de livsvilkår, du har lige nu. Jeg tror, at følelsen af tilfredshed for mange mennesker, er stigende med alderen. Det modsatte kan naturligvis også forekomme, at folk bliver mere utilfredse med alderen. Måske p.g.a. at de muligheder man tidligere havde, og de ressourcer der før var til rådighed ikke  mere er tilstede i så høj grad som før. Det kan f.eks være, at det kan være svært at finde en ny identitet, når man ikke er aktiv på arbejdsmarkedet mere.

Fra tid til anden hører jeg en del om alle de ting, folk går og er utilfredse med. Det gælder både professionelt og privat. Og jeg har bestemt også selv i perioder oplevet, at være utilfreds med mange ting i mit liv. Jeg har også på egen krop mærket hvordan, det kan tære på energien og livsglæden, og ikke mindst på fraværet af den indre ro. Måske påvirker det endda  helbredet, at være utilfreds med det liv, man har.

Det jeg kender til, som de fleste erklærer sig utilfredse med er:  Sig selv, sit udseende, sin vægt, det man har opnået i løbet af livet, de valg man har foretaget. det som man aldrig fik gjort, sin mand, kone, eks. mænd og koner, børn, venner, arbejde, bolig, økonomi, helbred osv. Nogle af de nævnte ting, kan der gøres noget ved, andre ting er noget, som vi skal forlige os med, fordi det kan være vilkår, der ikke kan laves om. Det er i den forbindelse  det er godt, at være udstyret med en god skelne evne. Hvad kan eller skal der ændres på og hvad er det, som skal jeg forlige mig med, for at få fred i sindet og føle en tilfredshed, som kan blive mig “en kærlig livsledsager”.?

For mit eget vedkommende er jeg klart blevet mere tilfreds med alderen, også fordi livet nu former sig mere tilfredsstillende på alle livsområder, end  det tidligere var tilfældet..  

Men det at livsvilkårene er forbedrede, er ikke det, der alene giver mig følelsen af, at være meget tilfreds. Det der for mig har betydet mest i mht., at jeg kan føle tilfredsheden, som en “kærlig livsledsager” er, at jeg har forliget mig med mit liv, som det nu har været og er. Både mht. det der er sket i fortiden, det som er lige nu, og at fremtiden er uforudsigelig og derfor ikke kan planlægges, men skal mødes, som verden nu vil vise at udfolde sig.

Andre vigtige områder, der giver mig selv ro og tilfredshed i sindet er, at jeg ikke mere har nogle fastlåste forventninger til nogen eller noget. Så sparer jeg mig for at skuffes over, at tingene ikke altid forløber helt som forventet. Dette betyder jo ikke , at vi ikke kan forvente, at andre opfører sig ordentlig, hvis de  gerne vil indgå i vores fællesskab. Men, selvfølgelig altid i forhold til det udviklingsniveau,  det enkelte menneske befinder sig i.

Den oplevelse af tilfredshed som i høj grad rent personligt giver mig ro og glæde i sindet, kommer af, at jeg  ikke  ønsker at være andet, end det jeg er. eller hellere vil bo et helt andet sted. Jeg er efterhånden holdt op med at sammenligne mit liv med andres. Det kommer der alt for sjældent noget godt ud af.

 Det er vigtigt for mig at understrege, at livet bestemt ikke skal stå stille, eller leves kedeligt uden udfordringer. Nej, det er særdeles vigtig at nyde livet i alle dets tilskikkelser.  Jeg glædes tit over, at opleve både overflod og lidt frås. Og det giver mig stor tilfredshed at opleve noget nyt i det, der allerede er. Jeg besøger næsten dagligt det træ i skoven, som jeg kalder “Mit træ”. Det er selvfølgelig det samme gamle træ, men træet udsender en helt særlig energi, hver gang jeg besøger det. Træet står der mellem skov og strand og udsender flere hundrede års livskraft, der giver mig fred, ro og glæde dybt ind i sjælen. Det store, gamle vidtforgrenede træ, rækker favnende sine grene ud mod mig og giver en fornemmelse af evighed.

Nu kunne du, som læser måske tænke, om jeg også er tilfreds med verden, som den udspiller sig rundt omkring os med krige, vold og terror. Nej, naturligvis kan jeg ikke være være tilfreds med alle de voldsomme ting sker, eller at så mange mennesker lider og sulter.

De fleste af os, er nok ikke istand til at gå ud og kæmpe ved fronterne, eller være frivillige hjælpere, for de syge og sårede.

Men, vi kan alle gøre lidt, ved at være generøs og gøre noget for andre.  Mange mennesker lever alene, og derfor ikke bliver “set” eller får den anerkendelse, som er så vigtig for os alle. Noget af det bedste vi kan gøre er, at give andre mennesker den gave at “se dem som, de er” og “anerkende dem for den, de er”

  At være generøs over for andre giver en personlig tilfredshed. Den personlige tilfredshed der kommer af at møde andre og “se” dem, giver mig styrken til at møde den verden, som jo ser ud til at være a lave i øjeblikket.

Jeg håber, at I som læser dette får lyst til at reflektere over, hvordan du selv har det med at få den kærlige ledsager i livet, som den grundlæggende tilfredshed medfører.

 De allervarmeste sommerhilsner

Ingrid

  N.B. I næste indlæg vil jeg reflektere over glæden ved påskønnelse.